Protección de Datos en Galego

Con motivo do vindeiro Día das Letras Galegas, mércores 17 de maio, que se adicará ao intelectual e fundador da editorial Galaxia, Francisco Fernández del Riego, parece oportuno recordar o uso do galego en materia de protección de datos. En España actualmente existen tres axencias autonómicas, autoridades de control, en...

O Delegado de Protección de Datos nos Concellos

A Axencia Española de Protección de Datos, AEPD, publica por primeira vez a lista de Administracións Públicas, especialmente Concellos, sancionadas por incumprir a normativa en protección de datos, así como non haber atendido requerimentos efectuados tendentes a establecer medidas correctivas para garantir o dereito fundamental á protección de datos dos...

Pensión de orfandade en supostos de violencia de xénero

O Real Decreto Legislativo 3/2019 creou a prestación de orfandade por violencia de xénero e outras formas de violencia contra a muller, coa finalidade de protexer aos fillos das mulleres falecidas como consecuencia desta lacra. En termos xeráis, a prestación de orfandade ten por obxeto garantir as necesidades económinas orixinadas...

A AEPD SANCIONA A UN VECIÑO DUNHA URBANIZACIÓN POLA INSTALACIÓN DUNHA CÁMARA QUE CAPTABA ZONAS COMÚNS

A Agencia Española de Protección de Datos, AEPD sanciona con trescentos euros a un veciño dunha urbanización por ter instalada unha cámara na súa propiedade que enfocaba e alcanzaba a zonas comúns do resto da urbanización. A reclamación foi interposta por parte doutro veciño da mesma urbanización, quen manifesta na...